Deklarace PROJEKTCON 2018

 

Dne 4. dubna 2018 se uskutečnila studentská konference PROJEKTCON 2018 s tématem Agilitou proti proudu, jejíž konání proběhlo na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně, za účelem zvýšení povědomí o agilních metodách řízení projektů, jakožto protiváze tradičním způsobům řízení. Tato konference byla uspořádána v rámci předmětu Návrh projektu regionálního rozvoje, který je součástí navazujícího magisterského programu Regionální rozvoj, pro studenty specializace Projektové řízení. Studenti tak měli možnost vyzkoušet si organizaci konference v praxi, spolupráci v týmech, prosazování vlastních názorů a další dovednosti.

Konference se zúčastnilo 8 odborníků z oblasti projektového řízení, kteří předali své zkušenosti studentům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Účastníci na závěr konstatovali, že konference, zaměřená na prezentaci moderních způsobů agilního řízení projektů a předání poznatků z praxe účastníkům konference, splnila svůj účel i očekávání a doporučují organizátorům pokračovat v organizování konference i v příštích letech.

V Brně, 4. dubna 2018