O PROJEKTU

 

Konference Projektcon 2018 navazuje na úspěšný předchozí ročník. Její organizace je projektem studentů posledního ročníku navazujícího studia oboru Regionální rozvoj se specializací Projektové řízení. Je zaměřen na organizaci konference o projektovém řízení, za účelem zvýšení povědomí o této problematice. Zároveň studentům samotná zodpovědnost za organizaci akce přináší nové zkušenosti a dovednosti, jelikož pracují v týmech, na řadu přichází soft skills (umění prosadit svůj názor, vůdčí schopnosti a jiné), ale i hard skills (z oblasti projektového managementu, marketingu a dalších disciplín). Konference je určena jak studentům Fakulty regionální rozvoje a mezinárodních studií, tak pro další zájemce z oboru a širokou veřejnost.


Projektové řízení si na naší fakultě postupně buduje svou tradici. V roce 2018 bude ukončen třetí ročník absolventů této specializace. Přestože se studium tohoto oboru stále formuje, není nouze o odborníky z praxe, kteří zvyšují jeho potenciál a zajišťují budoucnost tohoto oboru na fakultě.


Projektcon 2018 pomůže fakultě se zvýšením povědomí o tomto oboru studia. Konference, která je výstupem tohoto projektu, zpestří možnosti zájmových skupin participovat na tématu projektového řízení, ať už jako posluchači nebo jako prezentující. Postupně se tato konference stane základem pro tradici konferencí o projektovém řízení organizovanými studenty a se zastoupením kapacit z oboru.


Celkově by navržený projekt měl sloužit jako vytvořený prostor pro prezentaci aktuálních a vybraných témat o projektovém řízení. Konference je také prostorem pro vytváření vazeb mezi studenty projektového řízení, pracovišti a odborníky z praxe, jež budou směřovat k dlouhodobému sdílení zkušeností, aktualit, poznatků a inovací.